ÇAKRA DENGELEME

ÇAKRALAR

Çakra, Sanskritçe’de tekerlek manasına gelmektedir. Genellikle ateş çarkı olarak ifade edilmektedir. İnsan bedeninde, çakra olarak bilinen; yedi temel enerji merkezi bulunmaktadır. Bu enerji merkezleri; hormonal salgı bezleri ve büyük sinir ağlarının üzerinde bulunmaktadır.

Tüm canlıların fiziksel bedenleri olduğu gibi, hareket eden enerji bedenleri de vardır. Çakralar da birer enerji organıdır ve fiziksel bedenin ihtiyacı olan yaşam enerjisini evrenden toplayıp bedenin kullanacağı forma dönüştürürler.

Bazı kadim bilgilerde vücutta 88 bin adet çeşitli büyüklükte çakranın varlığından söz edilir. Fakat bedenimizin orta ekseninde hizalanmış “Temel Çakra” olarak bilinen 7 çakramız vardır ve ağırlıklı olarak bu 7 çakra ile çalışılır.

Her bir çakra, büyüme ve sağlık ile ilgili hormonal bir sistem tarafından kontrol edilmektedir. Bu salgı bezlerindeki ağırlaşma ya da bozulma durumunda; ruhsal açıdan hemen etkilenme söz konusu olmaktadır. Salgı bezlerinin yani çakraların durumuna göre öfkeli, korkulu ya da karamsar olunabilmektedir. Zihin, beden ve ruhun iyileşmesi için  en önemli faktördür.

  ÇAKRALAR VE RENKLERİ

1. Çakra (Kök Enerji Merkezi)

Yeri: Makat ile cinsel organlar arasında bulunur.

Rengi: Parlak kırmızı tonlarıdır.

Taşı: Kırmızı lal ya da mercan.

Etki Alanı: Koku alma duyusu, omurga yapımız, prostat, diş tırnak gibi sert dokularımız ve kan yapımız.

Görevi: Vücudun ısı potansiyelini düzenler. Yaşam gücü ve bağlılık dengelerini kurmaya yardımcı olur.

Düzensiz Çalışması Durumundaki Rahatsızlıklar: Kısırlık, şişmanlık, kabızlık, mutsuz ve umutsuz bir manevi hayat. Ayrıca halsizlik ve yorgunluk görülür.

2. Çakra (Sakral Çakra, Hara Enerji Merkezi)

Yeri: Kuyruk sokumu ve göbeğin altındaki bölgede bulunur.

Rengi: Turuncu tonlarıdır.

Taşı: Akik ve aytaşı.

Etki Alanı: Tat alma duyusu, anne sütü, böbrek üstü bezleri, adet akıntısı ve organik sıvılar.

Görevi: Kadın ve erkeğin üreme merkezleri bu bölgededir. İletişim kurma, tatmin genel ifade ile fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak haz alıp vermeyi sağlar.

Düzensiz Çalışması Durumundaki Rahatsızlıklar: Böbrek ve mesane yolu rahatsızlıkları, psikolojik ve bedensel tatminsizlik bunun yanı sıra bağışıklık sisteminde zayıflık görülür.

3. Çakra (Solar Pleksus, Karın Enerji Merkezi)

Yeri: Göbeğin yaklaşık iki parmak altında bulunur.

Rengi: Sarı tonlarıdır.

Taşı: Topaz ve amper.

Etki Alanı: Görme duyusu, sindirim sistemi ve sinir sistemini kapsar.

Görevi: Yağ, protein, karbonhidrat sindiriminde yardımcı olur, vücuttaki şeker ve insülin dengesini ayarlar ayrıca insanlarla olan ilişkilerin kontrolünü sağlar, heyecan, kızgınlık, korku, sevgi gibi titreşimleri düzenler.

Düzensiz Çalışması Durumundaki Rahatsızlıklar: Stres ve beraberinde duygusal problemler yaşanmasına sebep olur. Azim, hırs, özgürlük, ego gibi manevi unsurlarda denge sorunları görülür.

4. Çakra (Kalp Enerji Merkezi)

Yeri: Göğüs boşluğunda, kalbin tam hizasında bulunur.

Rengi: Yeşil tonlarıdır.

Taşı: Kuvars, yeşil akik veya zümrüt.

Etki Alanı: Dokunma duyusu, kalp, solunum ve dolaşım sistemleri ile mide sinirlerini kapsar.

Görevi: Bağışıklık hücrelerinin üretildiği timüs bezi bu bölgede olduğundan dolayı, vücudun kan ve lenf sistemini içine alarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Fiziki enerjileri ruhsal enerjilere dönüştürür. Hayata bağlılık enerjisini arttırır. Bu bölgedeki enerji saflığı, kişinin hem kendisine hem de çevresine şifa verebilme yeteneğini geliştirebilir.

Düzensiz Çalışması Durumundaki Rahatsızlıklar: Deri ve dokunma duyusu ile bağlantılı olduğundan dolayı cilt hastalıklarına yol açabilir. Buradaki herhangi bir enerji dengesizliği genel beden sağlığı için olumsuz etki eder.

5. Çakra (Boğaz Enerji Merkezi)

Yeri: Boyunla boğaz arasındaki çukurda, boyun omurunun hizasındadır.

Rengi: Mavi tonlarıdır.

Taşı: Akuamarin ve turkuaz.

Etki Alanı: İşitme duyusu, boğaz, boyun, sesler, broşlar, troit ve paratroit bezleri, yemek ve soluk boruları ile ayrıca kollarımızı kapsar.

Görevi: Hücrelerin kalsiyum dengelerini ayarlar. Kişisel ihtiyaçlar ile ilgili sorumluluk alabilmeyi sağlar. Ruhi ve genetik dengemizi kurar.

Düzensiz Çalışması Durumundaki Rahatsızlıklar: Konuşma yeteneğimizin merkezi konumunda olduğu için kulak, ağız ve seslerdeki herhangi bir sorun iletişim eksikliğine neden olur. Duygu ve düşünceler topluluk içerisinde rahat ifade edilemez. Konuşurken kekelemekte yine bu merkezdeki bir problemden kaynaklanır.

6. Çakra (Üçüncü Göz Enerji Merkezi)

Yeri: Alnın ortasında, burun köprüsü üzerindedir.

Rengi: Lacivert tonlarıdır.

Taşı: Mavi safir ya da sodalit.

Etki Alanı: Algılama duyusu başta olmak üzere, sinüsler, beyin, beyincik ve sinir merkezini kapsar.

Görevi: Hipofiz bezinin etkisi ile diğer organlarla bağlantıyı sağlayan sistemi düzenler. Hafızayı güçlendirir, yaratıcı fikirlerin oluşmasında etkilidir. Sezgi gücünü arttırır. Anlama yeteneğine derin boyutlar kazandırır.

Düzensiz Çalışması Durumundaki Rahatsızlıklar: Başta depresyon gibi ruhsal hastalıklara neden olur. Zihin fonksiyonlarının düzensiz çalışmasından dolayı unutkanlık artabilir. Stres, bıkkınlık, gerçeği idrak etme zorlukları yaşanabilir. Bu şakranın tıkanması ya da ters yönde dönmeye başlaması, bireyin olumsuz fikirler üretmesine neden olur.

7. Çakra (Taç Enerji Merkezi)

Yeri: Başın tam tepesinde yer alır.

Rengi: Beyaz ve ya mor tonlarıdır.

Taşı: Ametist ve kaya kristali.

Etki Alanı: Özellikle epifiz bezi yardımı ile başta tüm zihin faaliyetleri ile fizik ve duygu bütünlüğünü kapsar. Henüz daha nelere etki ettiği tam olarak bilinmemektedir. Titreşimi en yüksek şakradır.

Görevi: Evrensel alandan gelen kozmik enerjiyi çekip diğer enerji merkezlerinden geçerek, kök enerji merkezine ulaşır ve bedendeki tüm olumsuzlukları ortadan kaldırabilir. Bu merkez sayesinde kozmik çevre ile iletişim kurarız. Manevi hislerimizi geliştirip, varlığımıza bir mana yükleyebiliriz.

Düzensiz Çalışması Durumundaki Rahatsızlar: Bu merkez sağlıksız ise, tüm çakralar düzensiz çalışır. Kişi duygusuz, amaçsız hissiyatlar besler. Çeşitli hastalıklara yakalanabilir. Hatta insan kendi varlığını sonlandıracak olumsuz duygu ve davranışlara sürüklenebilir.

Whatsapp
Size yardımcı olabilir miyim?
Merhabalar,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?